Ce sunt casetele sintactice?

71

            Casetele sintactice descriu câteva din trăsăturile ceva mai complicate ale PERL, cum sunt structurile (sau instrucţiunile) de control. Fiecare casetă sintactică constă din numele instrucţiunii urmat de o specificare a elementelor sale. Un exemplu de casetă sintactică este cea pentru instructiunea for:

for (expr1; expr2; expr3) {
     bloc de instructiuni
}

            Instrucţiunea for face parte din familia structurilor de control ale ciclurilor (buclelor) ce vor fi studiate într-o secţiune dedicată. În esenţă, o buclă constă în repetarea de un număr de ori (câteodată nelimitat logic în vreun fel, caz în care bucla se cheamă infinită) a unui bloc de instrucţiuni.

            expr1 este initializatorul buclei. El este evaluat doar o dată, înainte de execuţia buclei propriuzise.

             expr2 este o expresie condiţională pentru sfârşitul buclei (încetarea executiei). Expresia conditionala expr2 actioneaza la fel ca aceea din instrucţiunile while and if:

daca valoarea ei este zero, execuţia buclei înceteaza, iar daca ea are valoare nenulă, bucla se mai execută încă o data.

           Blocul de instrucţiuni este o colecţie de instrucţiuni atunci când expr2 are o valoare nenulă.

Cu ce program se editează programele Perl

            Practic, cu orice fel de editor de text: Notepad, Edit, Note tab light, Zeus etc.

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009