Variabile scalare

72

            $inputline este un exemplu de variabila scalară. Pe scurt, o variabila scalară memorează o singura valoare. Semnificatia valorii variabilei scalare va fi precizată în sectiunea cu acelaşi nume.

Sintaxa variabilei scalare

            Numele unei variabile scalare constă din caracterul $ urmat obligatoriu de cel puţin o literă. Caracterele ulterioare pot fi litere, cifre sau caracterul de subliniere _(underline). Nu există practic limitare asupra lungimii numelui variabilei.

            Exemple licite de nume de variabilă scalară sunt: $x, $var, $my_variable, $var2 şi $a_new_variable.

            Exemple ilicite sunt:

Nume

Motivul greşelii

variable

Lipseşte caracterul $

$

Trebuie să existe cel puţin o literă după $

$47x

Al doilea caracter trebuie să fie literă

$_var

la fel

$variable!

nu este admis caracterul “!” în numele unei variabile

$new.var

la fel pentru caracterul “.”

             Variabilele în Perl sunt case-sensitive (Literele mari nu sunt convertite automat în litere mici, sau invers, cum se întâmplă în PASCAL). Numele $Var, $var, $vAr etc., spre exemplu, sunt variabile distincte.

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009