Un program care testează existenţa fişierului  înainte de al deschide pentru scriere

113

            Un astfel de test este foarte util pentru a nu se distruge un fişier deja existent.

Secvenţă cod (tst43.pl)

Comentarii

unless (open(INFILE, "in.txt")) {
     die ("Input file infile cannot be opened.\n");
}

Deschide, dacă poate fişierul in.txt şi termină în caz contrar

if (-e "outfile") {
     print STDERR ("outfile file outfile already exists.\n");
     print("output file will be erased [y/n]\n");
     $car=<STDIN>;
     chop($car);
     if ($car ne "y"){
     die ("It is your choice!\n");
     }
}

Verifică dacă fişierul outfile există şi în acest caz iniţiază un dialog. În situaţia când nu s-a introdus caracterul "y", termină execuţia.

unless (open(OUTFILE, ">outfile")) {

     die ("Output file outfile cannot be opened.\n");

}

Încearcă dacă-l poate deschide

print("writing to file...\n");
$line = <INFILE>;
while ($line ne "") {
     chop ($line);
     print OUTFILE ("\U$line\E\n");
     $line = <INFILE>;
}
print("Done\n");

Scrie în fişier cu mesaje de semnalizare a începutului şi sfârşitului operaţiei.

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009