Operatorii de concatenare şi de repetare pentru şiruri

93

Operatorul de concatenare (.)

               Concatenarea şirurilor se referă la operaţia de prelungire a unui şir cu un altul. Operatorul de concatenare este punctul (.).

Secvenţă program (tst16.pl)

Rezultat la consola text

$newstring="potato"."head"; print($newstring,"\n");

potatohead

$string1="potato"; $string2="head"; $newstring=$string1.$string2; print($newstring,"\n");

potatohead

 

Operatorul de repetare a unui şir (x)

               Operaţia de repetare a unui şir conduce la crearea unui şir mai lung īn care şirul repetat se regăseşte de un număr precizat de ori.

Secvenţă program (tst16.pl)

Rezultat la consola text

$newstring = "ta" x 5; print($newstring,"\n");

tatatatata

$copystring="tu"; $repeats=5; $newstring=$copystring x $repeats; print($newstring,"\n");

tututututu

Observaţii

               Operatorul x necesită spaţii īn ambele părţi.

 

Secvenţă

Observaţie

$newstring = $oldstring x 5; 

Correct

$newstring = $oldstringx 5;

Incorect: lipseşte spaţiul la stānga operatorului x.

$newstring = $oldstring x5;

Deasemenea incorect

Concatenare şi atribuire

Secvenţă program (tst16.pl)

Rezultat la consola text

$a = "be"; $a .= "witched"; print($a,"\n");

bewitched

 

               Un exemplu de program care citeşte linii de la tastatură şi le concatenează este următorul.

#!/usr/local/bin/perl
$resultstring = "";
print("Enter your input - type an empty line to quit\n");
$input = <STDIN>;
chop ($input);
while ($input ne "") {
     $resultstring .= $input;
     $input = <STDIN>;
     chop ($input);
}
print ("Here is the final string:\n");
print ("$resultstring\n");                După execuţia acestui program consola text contine

Enter your input - type an empty line to quit
bau,
bau!
Te-ai 
speriat?
Here is the final string:
bau, bau! Te-ai speriat?

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009