Alţi operatori Perl

94

Virgula (coma)

               Operatorul virgulă (,) este un operator împrumutat din limbajul C. El garantează că o anumită parte a unei expresii este evaluată mai întâi (partea anterioară virgulei). Un exemplu simplu este următorul:

$var1 += 1, $var2 = $var1;

Această instrucţiune este echivalentă cu secvenţa

$var1 += 1;
$var2 = $var1;

               În exemplu următor

$val = 26;
$result = (++$val, $val + 5);

operatorul virgulă asigură mai întâi incrementarea variabilei $val şi apoi adunarea cu 5 a acestei ultime valori şi atribuirea rezultatului variabilei $result. Astfel la sfârşitul acestei secvente $val are valoarea 27, iar $result este 32. Prezenţa parantezei precizează că trebuie făcută mai întâi secvenţa ++$val, $val + 5 şi apoi atribuirea. În lipsa parantezei ambele variabile iau valoarea 27.

Operatorul conditional ( ? : )

               Şi acest operator este împrumutat din limbajul C. El are forma generică

 

expr1 ? expr2 : expr3

 

               Dacă expr1 este adevărată atunci expresia completă este egală cu expr2, altfel, este egală cu expr3.

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009