Variabile de tip array şi liste

97

Un prim exemplu

               Programul următor ilustrează modul de utilizare a variabilelor de tip array (În limba română acest tip de variabilă este cunoscut sub numele de tablou sau masiv. Cu toate acestea vom utiliza cuvântul din limba engleză pentru claritatea expunerii.).

Linie sursă (tst20.pl)

Comentarii

@array = (1, "chicken", 1.23, "\"Having fun?\"", 9.33e+23);

}

Numele de masive (array) încep cu @. Array-urilor li se pot atribui liste. O listă este o structură de forma

(expr1, expr3, expr3,…, exprN),

unde exprX sunt variabile scalare sau expresii care returnează valori scalare.

$count = 1;

Iniţializare contor de buclă.

while ($count <= 5) {

     print ("element $count is $array[$count++ -1]\n");

Referirea la un element de array se face prin expresia

$nume_array[expr]

unde nume_array este secvenţa de caractere care urmează caracterul @ în definiţia numelui array-ului (aici array), iar expr este o expresie ce returnează valori întregi. Primul element din array are indexul 0.

                Programul acesta tipăreşte la consola text următoarele:

element 1 is 1
element 2 is chicken
element 3 is 1.23
element 4 is "Having fun?"
element 5 is 9.33e+23

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009