Utilizarea fişierelor în Perl

108

Deschiderea unui fişier

            Inainte de a se putea citi sau scrie din/într-un fişier, aceste trebuie mai întâi deschis. Această operaţie comunică sistemului de operare că veţi accesa fişierul şi nimeni altcineva nu-l poate schimba câtă vreme lucraţi la el. Pentru deschiderea unui fişier se foloseşte funcţia open.

            Sintaxa funcţiei open este

open (filevar, filename);

            Funcţia open are două argumente:

            Când un fişier este deschis, trebuie decis modul de acces la acest fişier. Există trei moduri diferite de acces disponibile în Perl:

open(MYFILE, "in.txt");

sau cu calea specificată complet specifică MSDOS

open(MYFILE, "c:\perl\files\in.txt");

sau cu calea specificată complet specifică UNIX

open(MYFILE, "/u/jqpublic/in.txt");

open(OUTFILE, ">in.txt");

open(APPENDFILE, ">>in.txt");

Secvenţă cod (tst37.pl)

 

Rezultat în consola text

unless (open(MYFILE, "in.txt")) {

     die ("cannot open input file file1\n");

}

# if the program gets this far, the file was

# opened successfully

$line = <MYFILE>;

while ($line ne "") {

     print ($line);

     $line = <MYFILE>;

}

 

Here is a line of input.

Here is another line of input.

Here is the last line of input.

            Sintaxa funcţiei die este 

die (message);

            Această funcţie termină imediat un program Perl şi afişază mesajul message.

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009