Un program care foloseşte (..) pentru a tipări o listă de numere

100


    Exemplu din fisierul tst23.pl.

print ("Enter the start number:\n");
$start = <STDIN>;
chop ($start);
print ("Enter the end number:\n");
$end = <STDIN>;
chop ($end);
@list = ($start..$end);
$count = 0;
print ("Here is the list:\n");
while ($list[$count] != 0 || $list[$count-1] == -1 ||
     $list[$count+1] == 1) {
     print ("$list[$count]\n");
     $count++;
}

 

               Expresia

$list[$count] != 0 || $list[$count-1] == -1 ||
       $list[$count+1] == 1

folosită în while are rolul de a rezolva cazul (tipări lista) şi în situaţia când 0 face parte din listă. În acest caz fie –1, fie 1, fie ambele sunt prezente în listă, şi, prin urmare, trebuie tipărite.

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009