Un program care atribuie o listă ca parte a unei alte liste

102

               Secvenţa de cod următoare ilustrează modul Ón care Perl operează cu listele (tst25.pl).

@innerlist = (" never ","eat ", "cheese, ", "and ", "I ", "never ");
@outerlist = ("I", @innerlist, "fail!\n");
print @outerlist;

               Consola text va conţine:

I never eat cheese, and I never fail!

               O altă secvenţă simplă este

$fred = "Fred";
print (("Hello, " . $fred . "!\n") x 2);

care tipăreşte la consolă

Hello, Fred!
Hello, Fred!

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009