Home | Bioinformatica | Cuprins | Secţiuni | Proteine - Aminoacizi

<= Secţiunea precedentă

Proteine - Aminoacizi

ADN-ul
Replicarea ADN
Transcrierea
Translaţia
Codon
Acizi nucleici

Secţiunea următoare =>

 

Translaţia

    Translaţia = traducerea informaţiei m-ARN în informaţie de constituire a proteinelor.

         În limba engleză translation poate însemna atât translaţie cât şi traducere. Deşi mai potrivit ar fi fost termenul de traducere vom folosi termenul translaţie utilizat în literatura de limba română.

             O proteină este un lung lant de aminoacizi. Există 20 tipuri de aminoacizi ce apar în mod obişnuit. Aceşti amino acizi au o structură asemănătoare diferind între ei prin lanţurile lor laterale (radicali specifici). Mai exact aminoacidul este un compus organic ce conţine un grup amino (NH2) un grup carboxil ( O = C - OH ), un atom de hidrogen şi un radical specific. Aminoacizii succesivi sunt legaţi la capete lor prin legături peptidice (legătura chimică ce se realizează între aminoacizi presupune eliminarea unei molecule de apă între grupul carboxil a unui aminoacid şi gruparea amino a aminoacidului următor), deci proteinele sunt polipeptide. O proteină se înfăşoară într-o structură tridimensională (3D) prin formarea unor legături chimice între aminoacizi săi. Această structură determină funţia sa.

            Traducerea lui m-ARN în limbaj proteic este guvernată de codul genetic, care a fost pusa în evidenţă în 1964. Există 43 = 64 tripleţi de baze diferiţi, numiţi codoni. Şaizeci dintre ei codează câte un amionoacid. Unul, AUG, codează şi un aminoacid dar este în acelaşi timp şi un codon de start semnalând începutul translaţiei (traducerii).

            Ceilalţi trei râmaşi sunt codoni de stop ce semnalează sfârşitul tranlaţiei. Codul este degenerat deoarece un aminoacid poate fi specificat de câţiva codoni diferiţi. Astfel nu există o secvenţă de nucleotide unică pentru o proteină dată. Codonii apar ca tripleţi consecutivi nesuprapuşi de-a lungul m-RNA.

            Translatia are loc în ribozomi: structuri submicroscopice din citoplasmă. În timpul translatiei, ribozomul se mişcă de-a lungul moleculei m_ARN adaugând câte un amino acid la lanţul polipeptidic pentru fiecare codon “citit”. Există o moleculă t-ARN specifică fiecărui tip de codon. Legăturile între nucleotidele t-ARN îi dau acestuia un aspect oarecum asemănător cu o frunză de trifoi (cloverleaf) care are o de recunoaştere a codonului, numită anticodon, iar la unul dintre capetele lanţului se va forma aminoacidul corespunzător. Translaţia începe cu codonul de start AUG şi succesivi t-ARN transportă succesivi aminoacizi la locul de translaţie, unde fiecare este adăugat la lanţul polipeptidic. Translaţia se termină când este atins un codon de stop în m-ARN. Câţiva ribozomi pot traduce m-ARN simultan. În acest mod, mai multe polipeptide identice pot fi citite din aceeaşi secvenţă m-ARN într-un timp scurt. Translaţia are loc de la capătul 5’ la capătul 3’ al m-RNA şi de la capătul amino la capătul carboxil al polipeptidei.

Vezi aici o exemplificare in Flash!


© Cornel Mironel Niculae @fizica.unibuc.ro, 2003-2009, 13-Nov-2009