Tema 1

84

Īntrebări

Definiţi următorii termeni:

Cānd se opreşte o instrucţiune while?

Cānd se opreşte o instrucţiune until?

Ce face operatorul == ?

Care este rezultatul după evaluarea următoarei expresii?

            14 + 6 * 3 - 10 / 2

Care dintre următoarele secvenţe alfanumerice reprezintă nume legale pentru o variabilă scalară?

 

Exerciţii

            Scrieţi un program Perl care să citească un număr să-l multiplice cu 2, şi să tipărească rezultatul.

            Scrieţi un program Perl care să citească două numere şi să facă următoarele:

1.     Să tipărească Error: can't divide by zero dacă al doilea număr este 0.

2.     Dacă primul număr este 0 sau al doilea număr este 1, să tipărească primul număr drept rezultat (deoarece nici o operaţie de īmpărţire nu este necesară).

3.     Īn toate celelalte cazuri să īmpartă primul număr la al doilea şi să tipărească rezultatul.

            Scrieţi un program Perl care să utilizeze instrucţiunea while pentru tipărirea primelor 10 numere (1-10) īn ordine crescătoare.

            Scrieţi un program Perl care să utilizeze instrucţiunea until pentru tipărirea primelor 10 numere īn ordine descrescătoare (10-1).

Write a Perl program that uses the until statement to print out the first 10 numbers in descending order (10-1).

Găsiţi greşelile

Ce este greşit īn următoarele programe (Indicaţie: pot exista mai multe greşeli).

1

#!/usr/local/bin/perl
$value = <STDIN>;
if ($value = 17) {
print ("You typed the number 17.\n");
else {
print ("You did not type the number 17.\n");

#!/usr/local/bin/perl
# program which prints the next five numbers after the
# number typed in
$input = <STDIN>;
chop ($input);
$input = $input + 1; # start with the next number;
$input = $terminate + 5; # we want to loop five times
until ($input == $terminate) {
print ("The next number is ", $terminate, "\n");

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009