Instrucţiunea if

80

Forma if-else

            Sintaxa instrucţiunii if-else este următoarea

if (expr) {
   # bloc de instrucţiuni
} else {
    # bloc de instrucţiuni
}

Forma if-elsif-else

            Sintaxa instrucţiunii if-elsif-else este următoarea

 if (expr_1) {
# bloc de instrucţiuni
} elsif (expr_2) {
# bloc de instrucţiuni
} elsif (expr_3) {
# bloc de instrucţiuni
...
} else {
# bloc de instrucţiuni
}

             Un exemplu de program care utilizează instrucţiunea  este următorul (tst7.pl
)

#!/usr/local/bin/perl
print ("Enter a number:\n");
$number1 = <STDIN>;
chop ($number1);
print ("Enter another number:\n");
$number2 = <STDIN>;
chop ($number2);
if ($number1 == $number2) {
print ("The two numbers are equal.\n");
} elsif ($number1 == $number2 + 1) {
print ("The first number is greater by one.\n");
} elsif ($number1 + 1 == $number2) {
print ("The second number is greater by one.\n");
} elsif ($number1 < $number2) {
print ("The second number is greater then the first one.\n");
} elsif ($number1 > $number2) {
print ("The first number is greater then the second one.\n");
} else {
print ("The two numbers are not equal.\n");
}
print ("This is the last line of the program.\n");

            La consolă acest program poate returna spre exemplu textul

 Enter a number:
34
 Enter another number:
37
The second number is greater then the first one.
This is the last line of the program.

sau Ón altă situaţie

Enter a number:
60
Enter another number:
60
The two numbers are equal.
This is the last line of the program.

            Este uşor de remarcat că varianta else nu este atinsă niciodată.

 

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009