Funcţii Perl pentru array-uri

105

    Programul urmator ilustrează utilizarea functiilor: sort, reverse, join, remove, merge, split. (tst30.pl, tst31.pl, tst32.pl, tst33.pl)

Secvenţă cod

 

Rezultat Ón consola text

@array = ("this", "is", "a", "test");

@array2 = sort (@array);

print("@array2\n");

 

a is test this

@array = ("32", "100", "11", "28");

@array2 = sort (@array);

print("@array2\n");

 

100 11 28 32

@array = ("backwards", "is", "array", "this");

@array2 = reverse(@array);

print("@array2\n");

 

this array is backwards

@input = <STDIN>;

 

d

2

3

b

c

1

a

^Z

print (@input);

@input = reverse (sort (@input));

 

d

2

3

b

c

1

a

 

print("This is the reverse lists");

print (@input);

 

This is the reverse listsd

c

b

a

3

2

1

@input = <STDIN>;

chop(@input);

@input = reverse sort (@input);

print (@input);

 

bala

ala

portocala

^Z

potocalabalaala

$string = join(" ", "this", "is", "a", "string");

print("$string\n");

 

this is a string

$string = "words::separated::by::colons";

@array = split(/::/, $string);

$count=0;

while($count<@array){

     print("$array[$count]\n");

     $count++;

}

 

words

separated

by

colons

Observaţii:

             Funcţia sort interpretează elementele ca şiruri şi de aceea elementele sunt sortate Ón ordine alfabetică şi nu Ón ordine numerică.

            Ca şi sort, funcţia reverse nu modifică array-ul original.

            Primul element Ón join va fi folosit ca element de legătură pentru alăturarea şirurilor ce constituie celelalte elemente din lista join.

            Funcţia split este funcţia inversă a lui join. Caracterul / ce delimitează :: Ón apelul funcţiei split precizează că :: este un model (pattern) ce trebuie identificat.

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009