Calculul aritmetic

74

Operatorii de bază

            În Perl operatorii de bază sunt:

Operator

Operaţie

+

Adunare

-

Scădere

*

Înmulţire

/

Împărţire

            Perl se conformează regulilor aritmetice privind precedenţa operatorilor (adică efectuează mai întâi operaţiile de înmulţire şi împărţire şi apoi cele de adunare şi scădere. În exemplul următor

             $result=3*4-2*5;

variabila $result va avea valoarea 2.

Un exemplu puţin mai complex

            Programul următor efectueaza calculul: result=a1*cos(alpha) asigurând şi un dialog minimal (din fişierul tst2.pl).

#!/usr/local/bin/perl
use Math::Trig;
print('programul efectueaza calculul: result = a1 * cos(alpha)',"\n");
$PI=atan(1)*4.0;
print('a1= ');
$a1 = <STDIN>;
print('alpha= ');
$alpha = <STDIN>;
$result=$a1*cos($alpha*$PI/180);
print( 'result= ',$result,"\n",'press ENTER to EXIT');
$in = <STDIN>;

© Cornel Mironel Niculae, 2003-2004

13-Nov-2009